Úrovne zručností

Náš nový herný systém obsahuje aj rôzne levely zručností, na ktoré sa počas hrania LASER FORCE môžete dostať. Úroveň záleží len na tvojej šikovnosti.

Systém úrovní zručností je navrhnutý tak, aby odmeňoval hráčov s vyššou úrovňou zručností a zároveň udržiaval rovnaké podmienky medzi novými a skúsenejšími hráčmi.

Výsledkom je, že hráči L4 musia zasiahnuť hráča L1 alebo L2 dvakrát namiesto zvyčajného raz, aby boli zostrelení. Na úrovni L5 a L6 musí hráč zasiahnuť  hráčov na úrovniach L1 a L2 trikrát a hráčov na L3 dvakrát, aby ich zostrelili.

Ako budete postupovať v úrovni zručností, budete tiež opäť používať špeciálne schopnosti počas hry. Tieto schopnosti sú použiteľné iba na hráčoch vyššej úrovne, aby to bolo pre našich novších hráčov spravodlivé.

BOOK!